Hrvatski (Croatian)

IBAC informacijski list

Ovaj informacijski list daje opći pregled Neovisne sveobuhvatne protukorupcijske komisije Viktorije (Victoria’s Independent Broad-based Anti-corruption Commission - IBAC), uključujući njezinu svrhu, funkcije i ovlasti.