Hrvatski (Croatian)

IBAC informacijski list

Ovaj informacijski list daje opći pregled Neovisne sveobuhvatne protukorupcijske komisije Viktorije (Victoria’s Independent Broad-based Anti-corruption Commission - IBAC), uključujući njezinu svrhu, funkcije i ovlasti.

Informacijski list o prijavljivanju korupcije i neprikladnog ponašanja

Ovaj informacijski list objašnjava što možete prijaviti Neovisnoj sveobuhvatnoj protukorupcijskoj komisiji Viktorije (Victoria’s Independent Broad-based Anti-corruption Commission - IBAC), kako trebate podnijeti prijavu i što se događa nakon toga.