Ελληνικά (Greek)

Σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο της IBAC

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο παρέχει μια επισκόπηση της Ανεξάρτητης - Ευρείας βάσης Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Independent Broad-based Anti-corruption Commission) (IBAC) της Βικτώριας, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού, των λειτουργιών και των εξουσιών της.