Ελληνικά (Greek)

Σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο της IBAC

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο παρέχει μια επισκόπηση της Ανεξάρτητης - Ευρείας βάσης Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Independent Broad-based Anti-corruption Commission) (IBAC) της Βικτώριας, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού, των λειτουργιών και των εξουσιών της.

Ενημερωτικό δελτίο για την αναφορά διαφθοράς και παραπτωμάτων

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο εξηγεί το τι μπορείτε να αναφέρετε στην Ανεξάρτητη-Ευρείας βάσης Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Independent Broad-based Anti-corruption Commission) (IBAC) της Βικτώριας, το πώς να κάνετε μια καταγγελία και το τι θα συμβεί στη συνέχεια.

Έντυπο Καταγγελίας (Word/DOCX)

Χρησιμοποιήστε αυτό το έντυπο για να καταγγείλετε διαφθορά στο δημόσιο τομέα ή ανάρμοστη συμπεριφορά της αστυνομίας στη Βικτώρια στην IBAC. Η καταγγελία θα πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς τη φερόμενη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένου του ποιος εμπλέκεται, τι συνέβη, πού και πότε και μπορεί να περιλαμβάνει δικαιολογητικά έγγραφα.