Македонски (Macedonian)

Информативен лист за IBAC

Овој информативен лист обезбедува преглед на викториската Независна широко-опсежна антикорупциска комисија (IBAC), вклучувајќи ја нејзината цел, функција и овластувања.

Информативен лист за пријавување на корупција и злоупотреба на овластвање

Овој информативен лист објаснува што може да пријавите на викториската Независна широко-опсежна антикорупциска комисија (IBAC), како да поднесете жалба и што ќе се случи потоа.