Polski (Polish)

Na temat arkusza informacyjnego IBAC

Arkusz informacyjny przedstawia w ogólnym zarysie wiktoriańską Independent Broad-based Anti-corruption Commission (IBAC), włącznie z jej celem, funkcjami i uprawnieniami.

Arkusz informacyjny na temat zgłaszania korupcji i wykroczeń

Arkusz informacyjny wyjaśnia, co można zgłaszać do wiktoriańskiej Independent Broad-based Anti-corruption Commission (IBAC), jak należy złożyć skargę i co się dzieje potem.