Српски (Serbian)

IBAC информативни лист

Овај информативни лист даје општи преглед Независне свеобухватне антикорупционе комисије Викторије (Victoria’s Independent Broad-based Anti-corruption Commission - IBAC), укључујући њену сврху, функције и овлашћења.