Video Transcript

Na temat wideo w języku polskim

Korupcja występująca w sektorze publicznym
szkodzi nam wszystkim.

Korupcja prowadzi do marnotrawstwa podatkowego

i strat pieniężnych, które zamiast tego powinny być
wykorzystywane do prowadzenia i utrzymywania

szkół, szpitali, dróg oraz świadczenia niezbędnych usług
i prowadzania innych projektów w Stanie Victoria.

Społeczeństwo Stanu Victoria oczekuje od
sektora publicznego, rządu stanowego,

samorządu lokalnego oraz policji

działań zgodnych z prawem, wykorzystywania funduszy
i majątku publicznego w sposób odpowiedzialny

dla dobra nas wszystkich.

Spodziewamy się od nich uczciwości i tego,

aby nie działali w sposób zachłanny,
nie wykorzystywali

osobistych interesów i nie brali udziału
w działaniach kryminalnych.

Spodziewamy się, aby sektor publiczny
był wolny od korupcji.

IBAC to niezależny organ antykorupcyjny
Stanu Victoria.

IBAC zajmuje się poważnymi przypadkami
korupcji i niewłaściwego postępowania

w departamentach i organach rządu stanowego,

w Victoria Police, wśród pracowników
samorządów lokalnych, radnych,

posłów do parlamentu i
sędziów, w tym sędziów pierwszej instancji.

Gdy źle się dzieje
w sektorze publicznym Stanu Victoria,

IBAC podejmuje kroki i
umożliwia wszystkim działania.

Korupcja i nieuczciwość w sektorze publicznym
Stanu Victoria może przybierać różnorodną postać,

w tym przyjmowania lub oferowanie łapówek,

nieuczciwego wykorzystywania
wpływowych stanowisk

Defraudacji lub kradzieży,

nieuczciwego wykorzystywania
informacji w miejscu pracy

lub planowania działań korupcyjnych.

W odniesieniu do Victoria Police

poważne wykroczenia i korupcja to także

nadmierne wykorzystywanie uprawnień policji,

na przykład napaście i nadmierne użycie siły,

utrzymywanie niestosownych związków

oraz przekazywanie informacji, które są w posiadaniu
policji zorganizowanym grupom przestępczym.

IBAC nie może jednakże prowadzić śledztw
w sprawach z innych stanów lub terytoriów.

ani w sprawach poziomu federalnego,
jak również z sektora prywatnego,

chyba że dana sprawa dotyczy
pracownika sektora publicznego Stanu Victoria.

Oprócz tego, IBAC nie pozwala na nieuprzejme
zachowanie ani niekulturalną obsługę klienta.

Widziałeś coś?

Podejrzewasz korupcję?

Zrób coś w tej kwestii.

Dowiedz się, jak zgłasza się korupcję

wchodząc na naszą stronę lub dzwoniąc
pod numer1300 735 135.

Gdy skontaktujesz się z IBAC,

zajmiemy się przekazanymi przez
ciebie informacjami, o korupcji

i zdecydujemy, czy sprawę należy przekazać dalej,
odrzucić czy też zbadać.

IBAC odpowiedzialny jest za demaskowanie,
zapobieganie i prowadzenie śledztwa w poważnych

kwestiach korupcji i łamania prawa
w sektorze publicznym i Victoria Police,

ale za zabranie głosu, gdy dzieje się źle
odpowiedzialni są wszyscy.

Z twoją pomocą

możemy kontynuować budowanie uczciwości oraz
przeciwdziałanie korupcji w sektorze publicznym,

zapewniając, aby fundusze i środki publiczne

wykorzystywane były na cele usług i projektów
zgodnie z życzeniami społeczności Stanu Victoria.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:
www.ibac.vic.gov.au

Lub dzwoniąc pod numer 1300 735 135.