Hrvatski (Croatian)

Ova stranica pruža opći pregled Viktorijine nezavisne antikorupcijske komisije (IBAC), uključujući njenu svrhu, funkcije i ovlasti.

Saznajte što možete prijaviti Victorijinoj Nezavisnoj komisiji za borbu protiv korupcije (IBAC), kako biste trebali podnijeti prijavu i što se događa nakon toga.

Trebali biste prijaviti korupciju u javnom sektoru (državne institucije) ili nedolično ponašanje policije u Victoriji IBAC-u koristeći naš obrazac. U svojoj pritužbi navedite pojedinosti o navodnom ponašanju, tko je bio uključen, što se dogodilo, gdje i kada, a možete uključiti i dokumentaciju koja podupire vaše navode.

 

 

Video transkripti

 • Kad u javnom sektoru dođe do korupcije,
  to nas sve pogađa.

  Korupcija rasipa sredstva od poreza
  i komunalnih doprinosa

  koja bi trebala služiti za rad
  i održavanje

  škola, bolnica, prometnica
  i ostalih vitalnih javnih usluga i projekata u Viktoriji.

  Zajednica Viktorije očekuje od
  javnog sektora, državne vlasti,

  zaposlenika lokalnih vijeća i policijskih službenika

  pravilno ponašanje i odgovorno korištenje
  javnoga novca i imovine

  za dobrobit svih nas.

  Očekujemo od njih da budu pošteni,

  bez utjecaja osobnih interesa, pohlepe,

  ili bavljenja kaznenim djelatnostima.

  Od javnoga sektora očekujemo
  da bude slobodan od korupcije.

  IBAC je nezavisna viktorijska organizacija
  za borbu protiv korupcije.

  IBAC se bavi ozbiljnim slučajevima
  korupcije i nepravilnog ponašanja

  u ministarstvima i ustanovama
  državne vlasti,

  Viktorijskoj policiji,
  među zaposlenicima vijeća i vijećnicima,

  članovima parlamenta,
  sucima i prekršajnim sucima.

  Kad nešto nije u redu
  u viktorijskom javnom sektoru

  IBAC pruža mogućnost svima
  da s tim u vezi nešto poduzmu.

  Korupcija i nepravilno ponašanje u viktorijskom
  javnom sektoru može imati razne oblike,

  kao što su uzimanje ili nuđenje mita,

  nečasno korištenje utjecajnog položaja,

  počinjenje prijevare ili krađe,

  zlouporaba informacija s radnog mjesta

  ili planiranje bilo kakvih koruptivnih aktivnosti.

  U odnosu na Viktorijsku policiju,

  ozbiljan prijestup i korupcija mogu uključivati i

  zlouporabu policijskih ovlasti,

  kao što su nasrtaj ili pretjerana uporaba sile,

  održavanje neprikladnih odnosa

  te otkrivanje policijskih podataka
  skupinama organiziranog kriminala.

  Međutim, IBAC ne može istraživati
  pitanja iz drugih država ili teritorija,

  kao ni federalna pitanja
  niti bilo što u privatnom sektoru,

  osim ako se to ne odnosi na
  zaposlenika u viktorijskom javnom sektoru;

  uz to IBAC se ne bavi slučajevima
  neuljudnosti ili loše korisničke službe.

  Jeste li što primijetili?

  Sumnjate li na korupciju?

  Onda nešto učinite.

  Saznajte kako možete prijaviti korupciju

  posjetom našoj web stranici ili pozivom na
  1300 735 135.

  Kada kontaktirate IBAC,

  razmotrit ćemo podatke koje ste
  nam dali o korupciji

  kako bi odlučili proslijediti, odbaciti
  ili istražiti predmet.

  IBAC je odgovoran za otkrivanje,
  sprječavanje i istragu

  ozbiljnih slučajeva korupcije i nepravilnog ponašanja
  u javnom sektoru i Viktorijskoj policiji,

  ali na svima leži odgovornost ukazati
  kad nešto nije u redu.

  Uz vašu pomoć,

  možemo nastaviti jačati integritet
  i otpornost prema korupciji javnog sektora

  te osigurati
  da se javni novac i sredstva

  koriste za isporuku usluga i projekata
  koje viktorijska zajednica očekuje.

  Za više informacija posjetite
  www.ibac.vic.gov.au

  ili nazovite 1300 753 135

 • Društvena zajednica od policije očekuje da svoje dužnosti obavlja

  sukladno zakonu, profesionalno i etički.

  Ako sumnjate da je došlo do neprimjerenog ponašanja ili korupcije od strane policije,

  to možete prijaviti IBAC-u,

  neovisnoj Komisiji za nadzor policije u Viktoriji.

  Prijavu također možete podnijeti

  Odjelu za nadzor ponašanja policije (Police Conduct Unit)

  pri policiji Viktorije (Victoria Police)

  koja će tu prijavu proslijediti IBAC-u.

  Neprimjereno ponašanje od strane policije je protuzakonito

  ponašanje ili neispunjavanje standarda koji se očekuju od

  djelatnika policije Viktorije.

  Ozbiljni vidovi neprimjerenog ponašanja i korupcije od strane policije

  mogu da uključuju fizički napad,

  prosljeđivanje osjetljivih informacija u posjedu policije,

  zataškavanje ozbiljnih krivičnih djela,

  podmićivanje ili prijevare, ili protuzakonitu diskriminaciju.

  Imate pravo žaliti se na djelatnike policijskih snaga, policajce,

  djelatnike ustanova za zaštitu ranjivih osoba,

  policajce koji rade u zatvoru ili djelatnike državnih službi.

  Žalbu ili informacijsku prijavu

  možete podnijeti na internetskim stranicama IBAC-a.

  Prije nego što to učinite, trebate se pripremiti.

  Kao prvo,

  provjerite je li je IBAC nadležan za primanje žalbi ili informacija te prirode.

  IBAC ne provodi istragu po žalbama na neljubaznost,

  sporu obradu zahtjeva ili neprikladne uniforme.

  Mi također ne provodimo istragu po pitanjima ishoda prometnih incidenata

  na primjer, kazni za brzu vožnju

  ili nepropisno parkiranje, ili sudskih rješenja.

  Žalbe te prirode trebate uputiti izravno policiji Viktorije.

  Kao sljedeće, pokušajte prikupiti sve informacije.

  Pojedinosti onoga što se dogodilo kada i gdje,

  i tko je bio uključen u to su zaista važne,

  a možete priložiti i video-snimku,

  fotografije ili druge dokumente o incidentu.

  Elektroničkom poštom ćemo potvrditi primitak vaše žalbe

  i ako imate daljnje informacije

  možete ih poslati u odgovoru na tu elektroničku poštu.

  Kada podnesete žalbu, IBAC će obaviti početno razmatranje žalbe

  kako bi utvrdio hoće li pokrenuti istragu,

  proslijediti žalbu Policiji Viktorije ili ju odbaciti.

  IBAC odbacuje žalbe kada nije dostavljeno dovoljno informacija za pokretanje istrage

  ili kada predmet žalbe nije u nadležnosti IBAC-a

  ili policije Viktorije.

  Prioritet dajemo slučajevima ozbiljnog

  ili sustavnog neprimjerenog ponašanja ili korupcije od strane policije.

  Može proći nekoliko tjedana pre nego što vaša žalba dođe na red

  za početno razmatranje.

  Bit ćemo sa vama u vezi i obavjestit ćemo vas o odluci IBAC-a.

  Neki ljudi oklijevaju oko podnošenja žalbe

  jer se plaše reperkusija na primjer da će biti šikanirani,

  ili otpušteni sa posla.

  IBAC prigodom primitka svake žalbe razmatra da li se radi o žalbi na

  neprimjereno ponašanje u državnoj službi.

  Ako se radi o prijavi neprimjerenog ponašanja u državnoj službi

  vaš identitet neće biti otkriven,

  a siledžijstvo i nasilje nad vama ili vašim prijateljima,

  članovima obitelji ili kolegama je protuzakonito.

  Ako ne želite podnijeti žalbu možete dostaviti tzv.

  informacijsku prijavu ('Information report’),

  što znači da će vaše informacije biti dodane u naše dosijee

  za prikupljanje obavještajnih informacija i mogu biti upotrijebljene

  za provođenje istraga i inicijativa za spriječavanje korupcije.

  Žalbe i informacijske prijave možete podnijeti i anonimno,

  ali to znači da vas nećemo moći kontaktirati,

  ako budemo trebali

  daljnje informacije i također vas nećemo moći obavijestiti

  o ishodu postupaka koje smo poduzeli na temelju vaše žalbe.

  Ne zaboravite nam dostaviti sve relevantne pojedinosti.

  IBAC s vašim osobnim podacima postupa pažljivo i zakonski.

  Prijavljivanjem neprimjerenog ponašanja i korupcije od strane policije

  doprinosite tome da se problemi rješavaju i da policija postupa zakonski,

  profesionalno i etički.

  Važno je da IBAC bude obaviješten o tim stvarima

  jer čak i ako ne pokrene svaki put istragu,

  informacije će prikupljati i koristiti za istraživanja.

  Dakle, ako sumnjate na korupciju ili neprimjereno ponašanje,

  možete nešto poduzeti.

  Kontaktirajte IBAC.

  Na raspolaganju su vam besplatne

  usluge tumačenja i prevođenja pomoću kojih možete

  komunicirati s IBAC-om na vašem jeziku.

  Žalbe i informacijske prijave možete podnijeti

  na bilo kojem jeziku.

  Za daljnje informacije posjetite internetske stranice IBAC-a.